Què és l'enginyeria electrònica?

Avui en dia qualsevol camp de l’activitat humana requereix del suport de l’electrònica: sistemes de comunicació, serveis multimèdia, control de processos industrials, gestió de l’energia, automoció, medicina, etc. Llegir més

Són només alguns exemples d’us d’electrònica que demostren el seu caràcter transversal. Des dels microxips als motors dels trens, l’electrònica és a tot arreu allà on miris. A més, la tendència actual de produir l’electricitat com a font neta d’energia fa l’electrònica encara més actual que mai.


Aquest grau pretén formar titulats per cobrir les necessitats d’empreses i institucions en els diversos sectors de personal altament qualificat en disseny i desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l’electrònica. El grau proporciona una base sòlida tant en els principis físics i electrònics com els matemàtics que requereix una disciplina amb un futur que va més enllà del que ara podem imaginar. L’electrònica des dels seus inicis és una tecnologia en constant evolució on la recerca i la transferència de la tecnologia són doncs uns factors clau.

Quins tipus de lloc de treball desenvolupen els enginyers i les enginyeres en electrònica?

Les sortides professionals són totes aquelles que estan relacionades amb el disseny, la implementació i la gestió de sistemes electrònics en tots aquells camps i sectors on la tecnologia electrònica és d'aplicació. Llegir més

Alguns exemples són l'electrònica de consum, les telecomunicacions, les micro i nano tecnologies, la indústria de l’automòbil, la robòtica, els sistemes multimèdia imatge i so, l'energia, la medicina, la bioenginyeria, la fotònica, la indústria aeronàutica i aeroespacial, i els centres de recerca en tots aquests àmbits.


Aquest títol universitari també permet desenvolupar tasques de gestió de projectes i està associat a continguts amb una alta demanda laboral com demostra el seu alt índex d'ocupació.

A més, el grau en Enginyeria Electrònica habilita per la professió regulada d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació.

En què es diferencia dels altres graus de l’ETSETB?

Actualment l’ETSETB imparteix els graus d’Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, el grau de Enginyeria Física, el grau de Ciència i Enginyeria de Dades i aquest grau d’Enginyeria Electrònica. Llegir més


Tots aquests graus representen tecnologies actuals en constant creixement. Des del naixement de l’electrònica a principis del segle XX aquesta ha estat sempre molt relacionada amb les comunicacions i el processament de dades. Durant un temps una única titulació com l’Enginyeria de Telecomunicacions era suficient per aquest camp. Actualment la tecnologia ha evolucionat i s’ha integrat en molts dominis que li eren aliens. Com tota tecnologia madura, cal especialitzar-se per poder treballar en els camps més nous.


Dins d’aquest àmbit, l’Enginyeria Física, és el grau que es troba més proper als principis físics. El seu repte es desenvolupar noves tecnologies a partir del íntim coneixement de la matèria al seu més baix nivell. L’enginyeria de Telecomunicació desenvolupa sistemes molt complexes i serveis telemàtics avançats. El processament de dades, en si mateix es també una disciplina en expansió i requereix d’un grau específic. Aquest grau en Enginyeria Electrònica, tot i que té elements comuns amb la Telecomunicació es centra en la tecnologia que li dóna suport al seu nivell més íntim i proporciona uns coneixements de gran transversalitat aplicables a moltes altres àrees.

Un grau amb sortida

El Grau en Enginyeria Electrònica està associat a continguts amb una alta demanda laboral.

  • Informe AQU d'Inserció Laboral de 2014: Enginyeria Electrònica en segon lloc en l'índex de qualitat ocupacional.
    (Eng. Organització Industrial 1r, Eng. Telecomunicació 4t, Eng. Informàtica 7è).
  • Enquesta INE d'Inserció Laboral de Titulats Universitaris de 2015: Enginyeria Electrònica en primer lloc.
    (Eng. En Automàtica i Electrònica Industrial en tercer lloc, Eng. Telecomunicació en vuitè lloc).

Pla d'Estudis

Descripció del pla d'estudis

El pla d'estudis consta de 240 crèdits ECTS distribuïts en 8 quadrimestres. En els estudis tecnològics l'experiència de laboratori és crucial, per això, un 30% dels crèdits de les assignatures obligatòries corresponen a activitats de laboratori. El pla disposa de 18 crèdits optatius que permeten adequar-lo a les inquietuds de l'estudiant. Addicionalment, un total 30 crèdits poden cursar-se en institucions o empreses externes a la universitat el que proporciona una experiència valuosa per a l'estudiant.

Model docent

L’aprenentatge és continuat i amb un fort caràcter aplicat i pràctic, el 30% dels crèdits de la titulació es desenvolupen en laboratoris. L'escola sempre ha prioritzat mantenir i millorar la qualitat tecnològica dels 36 laboratoris amb que disposa. L'objectiu fonamental es garantir que l'estudiant assoleix els coneixements pràctics requerits per l'empresa en el moment d'acabar el grau.


A més, les pràctiques es fan en grups reduïts per potenciar la interacció amb el professorat. Algunes de les pràctiques es desenvolupen en projectes multidisciplinaris que apropen l’estudiant a la realitat del treball professional d’enginyeria.

L’enginyeria es fonamenta en càlculs aplicats, per aquest motiu els primers cursos es troben els continguts matemàtics necessaris per desenvolupar les tecnologies actuals i futures.

Després del grau

Un cop completat el grau s'obre una àmplia varietat de possibilitats de futur

SORTIDES PROFESSIONALS

A nivell professional, el grau habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació amb l'especialització en tecnologia de sistemes electrònics. Un ampli ventall de sortides professionals s'obre en completar el grau donada la ubiqüitat de l'electrònica en pràcticament tots els camps de l'activitat humana.

CURSOS DE POSTGRAU

En acabar el grau és possible continuar la formació acadèmica fent un curs de màster tant dins de l'escola com a l'àmplia oferta nacional i internacional disponible.

DOCTORAT

Completat del grau, i després d'haver superat 60 crèdits de postgrau, és possible fer recerca en camps d'investigació punters associats a programes de doctorat. Entre ells, el que ofereix el Departament d'Enginyeria Electrònica.

En contacte amb les empreses

L'ETSETB i el departament d'Enginyeria Electrònica, a través del seu patronat, garanteix que els estudis són adequats a les empreses del sector. Addicionalment, l'ETSETB té múltiples convenis per a la realització de pràctiques en empreses locals i estrangeres.

INVESTIGACIÓ

Estudiaràs en una escola on la recerca és l'eix principal de desenvolupament i innovació. En els darrers 25 anys, els seus professors i investigadors, dins dels seus grups de recerca, han publicat més de 5.000 articles en revistes internacionals, han desenvolupat més de 1700 projectes en R+D+I, s'han llegit més de 700 tesis doctorals i han registrat més de 220 patents.

Lander InSight, actualment camí de Mart, amb un xip sensor de vent dissenyat per professors del grau.

Contacta amb nosaltres

El grau s'imparteix a l'ETSETB dins del Campus Nord de la UPC. Els estudiants compten amb una gran oferta de serveis tant en l'àmbit docent com d'oci.

VINE A LES PORTES OBERTESDíptic oficialTransparències Presentació  • © Todos los derechos reservados.